top of page

○   Diplon 

Werken met Diplon

Diplon is een digitaal platform dat speciaal ontwikkeld werd voor ondersteuningsnetwerken en nu is aangepast voor leersteuncentra. In de samenwerking met de school wordt het gebruikt voor het aanmelden van de ondersteuningen en voor de gezamenlijke opvolging van de leersteun.

Procedure:

  • De scholen melden alle leerlingen met een Verslag, die nood hebben aan leersteun, aan in Diplon. Dit gebeurt bij ons leersteuncentrum voor alle types (brede en kleine types). Automatisch worden de aanmeldingen voor type 4, 6 en 7 doorgestuurd naar het Specifiek Leersteuncentrum Limburg, waar we voor die types mee samenwerken.

  • Het anker (samen met het mini-team) valideert de aanmelding als het Verslag zichtbaar is in IRIS of geüpload werd in Diplon.

  • Vervolgens wordt de ondersteuning toegekend aan een leerondersteuner. Hij/zij vult de CirCQel systematisch aan. De CirCQel is een handelingsplanmatige en cyclische aanpak om de beeldvorming, leervragen, doelen, onderwijsbehoeften, redelijke aanpassingen, ondersteuningsbehoeften en strategieën in kaart te brengen.

  • De school kan de CirCQel online raadplegen en toegang geven aan ouders, leerkrachten …

 

Bij vragen of problemen kan je terecht bij diplon@vrijleersteuncentrumlimburg.be.

FAQ van scholen 
 

Titel

Wijzig de tekst naar eigen wens. Klik hier om te bewerken. 

Wijzig de tekst naar eigen wens. Klik hier om te bewerken.

Aan de slag met Diplon voor scholen

Ouders of externen uitnodigen in Diplon voor scholen

Inloggen in Diplon voor ouders

Aanmelden en opvolgen leerlingen in Diplon voor scholen

Link leggen naar een dossier in Diplon voor scholen

bottom of page