top of page

   Organisatie 

Bestuur​

Het bestuur is samengesteld uit 15 leden, waarvan 1/3 het buitengewoon onderwijs en 2/3 het gewoon onderwijs vertegenwoordigt.

 • Leden van het bestuur: Gerd Beckers, Olga Bijnens, Aimé Coenen, Eddy Coenen, Astrid Cooreman, Tom Cox, Els Dammekens, Lode De Geyter, Ludo Elsen, Franky Hungenaert, Ivan Leunen, Davy Mellemans, Ludo Meyers, Linda Peeten, Ann Ruppol  

 • Extra opdracht binnen het bestuur:

  • Voorzitter: Ludo Elsen​

  • Ondervoorzitter: Tom Cox

  • Secretaris: Astrid Cooreman

  • Penningmeester: Aimé Coenen
    

Directie en beleidsmedewerkers

 • Directie:

  • Directeur: Kelly Jacobs

  • Adjunct-directeur: Annelies Lavric

 • Beleidsmedewerkers:

  • Beleidsmedewerker – Diplon-verantwoordelijke: Katrijn Coosemans

  • Beleidsmedewerker – Inclusie: Dorien Timmermans

Mini-teams en ankers

 • Ons team bestaat uit meer dan 200 enthousiaste leerondersteuners met verschillende expertises en vanuit diverse disciplines (leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen …).

 • Zij zijn onderverdeeld in 20 mini-teams, die elk verbonden zijn aan een regio en scholengroep. Het anker is de verantwoordelijke van het mini-team die een aantal specifieke taken opneemt. Hij/zij is naast de leerondersteuners ook het eerste aanspreekpunt voor scholen.

Anker

Leer-ondersteuner

Leer-ondersteuner

Leer-ondersteuner

Leer-ondersteuner

Leer-ondersteuner

Leer-ondersteuner

Netwerk van partners

Binnen onze werking is het belangrijk we ook voldoende in dialoog gaan en nauw samenwerken met onze partners:

 • Leerling en ouders

 • Gewoon onderwijs

 • CLB

 • Pedagogische begeleidingsdienst

 • Buitengewoon onderwijs: expertisedeling (nog verder uit te werken)

 • Welzijn

Brede en kleine types

Vanuit ons leersteuncentrum bieden we leersteun aan leerlingen met een Verslag type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9. Voor type 4, 6 en 7 is er een structurele samenwerking met het Specifiek Leersteuncentrum Limburg.

 • Vrij Leersteuncentrum Limburg

  • Type basisaanbod: leerlingen met ernstige leermoeilijkheden

  • Type 2: leerlingen met een verstandelijke beperking

  • Type 3: leerlingen met een gedrags- en/of emotionele problemen

  • Type 9 : leerlingen met een autismespectrumstoornis

 • Specifiek Leersteuncentrum Limburg (structurele samenwerking)

  • Type 4: leerlingen met een motorische beperking

  • Type 6: leerlingen met een visuele beperking

  • Type 7 DSH: leerlingen met een auditieve beperking (doven en slechthorenden)

  • Type 7 STOS: leerlingen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis

image.png
bottom of page