top of page

‘Vrij Leersteuncentrum Limburg’ is het leersteuncentrum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de regio Limburg. Wij ondersteunen scholen bij het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs.
Hiervoor gaan we aan de slag met zowel de leerling als de leerkracht(en), het team en de school om tot systeemversterking te komen.

 

Samen met onze partners, de ouders en eventueel externen vormen we een netwerk, waarbij ieder zijn eigen rol in de collectieve verantwoordelijkheid heeft. Samen maken we de inclusie-gedachte waar!

bottom of page